Statusuri de dragoste in engleza cu traducere in romana speciale

Iubirea pluteste in aer! Cand sunteti indragostiti simtiti nevoia sa puneti la mes si statusuri de dragoste in engleza. Daca au si traducere in romana, atunci acestea pot fi intelese de mai multa lume. Poate unii stiu mai bine italiana, spaniola sau franceza. Haideti sa vedem cateva exemple speciale din aceste statusuri (traducerea s-a facut cu Google Translate):
Love is like the snow..it falls easy,it makes you freeze and then it makes you warm -Dragostea precum zapada .. ea cade usor, te îngheaţa şi apoi te incalzeste.
There is no disguise which can hide love for long where it exists, or simulate it where it does not. -Nu există nici o deghizare care poate ascunde dragostea pentru mult timp în cazul în care există, sau simula că în cazul în care nu.
What a grand thing, to be loved! What a grander thing still, to love! -Ce un lucru mare, de a fi iubit! Ce lucru maret încă, de a iubi!
To love and be loved is to feel the sun from both sides. -Să iubeşti şi să fii iubit este ca si cum ai simti soarele din ambele părţi.
True love is like ghosts, which everybody talks about and few have seen. -Adevarata dragoste este ca o fantoma, despre care toată lumea vorbeşte despre şi puţini au văzut-o.
I don’t imagine a night without day..I really can’t imagine me without you -Nu-mi imagina o noapte fara zi .. eu chiar nu ma pot imagina fara tine.
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. -Dragostea este compusa dintr-un singur suflet locuind in două corpuri.
We’ve walked on this earth many times together,perhaps for a moment,perhaps for years but our heart is one heart and we were meant to be. -Am umblat pe acest pământ de mai multe ori împreună, probabil, pentru un moment, poate de ani, dar inima noastră este o singură inimă şi asa a fost menit să fie.
Better to have loved and lost, than to have never loved at all -Mai bine sa fi iubit si pierdut, decât să nu fi iubit deloc
There is only one happiness in life, to love and be loved. -Există o singură fericire în viaţă, de a iubi şi de a fi iubit.
True friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget -Un prieten adevarat e greu de gasit, si mai greu de parasit si imposibil de uitat.
If I loved you less, I might be able to talk about it more. -Dacă te-am iubit mai puţin, aş putea să vorbesc despre asta mai mult.
Every day without you…is like the world without the sun -Fiecare zi fara tine … este ca lumea fără soare.
You call it madness, but I call it love. -Tu o numesti nebunie, dar eu ii spun dragoste.
Love is an element of nature full of imagination -Iubirea este un element al naturii pline de imaginatie.
A man and a woman,one complete love since time began predestined to be as one. -Un bărbat şi o femeie, o iubire totală, din moment a început predestinat să fie ca unul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>